Fotboll idag - Mobilbet

Rött kort fotboll reglerOm domaren visar upp ett rött kort i en fotbollsmatch innebär det att en spelare eller annan lagmedlem utvisas för resten av matchen. Det röda kortet är det allvarligaste straffet som domaren kan dela ut.

Detta innebär att den som utvisats måste lämna planen omedelbart och inte kan bli ersatt av någon annan. Därmed får laget spela resten av matchen med färre spelare på planen, så det röda kortet kan därför ha stor påverkan på matchens utgång.

Det finns sju tillfällen när domaren direkt visar upp ett rött kort:

  • Allvarligt otillåtet spel;
  • Våldsamt eller obehärskat uppträdande;
  • Spotta på en motspelare eller någon annan person;
  • Förhindra ett mål eller en klar målchans för motståndarlaget genom att avsiktligt beröra bollen med händerna (gäller ej målvakten inom hans eget straffområde);
  • Förhindra en klar målchans för en motspelare som rör sig mot spelarens mål genom en förseelse som bestraffas med frispark eller straffspark;
  • Använda stötande, förolämpande eller smädligt språk och/eller gester;
  • Få en andra varning i samma match.

Vanligtvis så visar domaren upp det röda kortet efter att en spelare redan fått ett gult kort. Två gula kort innebär alltså automatiskt ett rött kort och därmed utvisning. Detta kallas lindrig utvisning. Vid grov utvisning visar domaren upp det röda kortet direkt utan att spelaren fått ett gult kort tidigare, detta sker vid grövre regelbrott. Efter att spelaren blivit utvisad så blir han också avstängd i en eller flera kommande matcher, beroende på hur grovt regelbrottet var. Det röda kortet kan alltså bara visas en gång till en spelare. Fotbollsspelare namn skrivs ner i en bok av domaren. Även tränare och annan personal på planen kan få både gula och röda kort ifall de bryter mot någon regel, men de avvisas dock inte ifrån planen som spelare gör.