Fotboll idag - Mobilbet

Frispark regler.En frispark är ett av straffen som en domare kan döma ut till motståndarlaget vid ett regelbrott i en match. Det finns två sorters frisparkar: indirekt frispark och direkt frispark. En indirekt frispark innebär att bollen inte får slås i mål direkt utan att någon spelare vidrört den innan.

Om det ändå sker, så får motståndarlaget en inspark. En direkt frispark kan däremot skjutas i mål direkt av skytten, men i båda fallen gäller dock att skytten inte får vidröra bollen igen innan den rörts av en annan spelare.

Domaren sätter upp armen i frisparkens riktning i båda fallen, och vid en indirekt frispark håller han kvar den tills en annan spelare rört bollen. För båda sorternas frispark gäller att bollen ska vara placerad 9,15 meter från alla motspelare i matchen och ligga still innan den slås. Om inte dessa regler följs så går frisparken om.

En direkt frispark kan dömas ut vid regelbrott som påverkar andra spelare, såsom vårdslöst eller för kraftfullt spel gentemot en annan spelare, eller om en spelare angriper en motståndarspelare innan han rör bollen. En direkt frispark kan även dömas ut ifall en spelare tar bollen med händerna. En indirekt frispark döms ut vid passiva förseelser som oaktsamt spel, om målvakten fördröjer spelet på olika sätt eller tar mer än fyra steg med bollen. Men om ett regelbrott som annars skulle resulterat i en direkt frispark inträffar i det egna straffområdet kan domaren istället döma ut en straffspark istället för en frispark, eftersom det anses allvarligare. Även en varning eller utvisning kan ske istället för en frispark om förseelsen är grov.

Ibland kan dock en frispark gynna det laget som utförde regelbrottet mer, och i detta fall så kan domaren välja att inte döma frispark och istället utdela bestraffningar vid nästa avbrott i matchen.